15 oktyabr 2008-ci il - Azərbaycan Respublikasının Prezident seçkiləri

<
>