YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASI

Yeni Azərbaycan Partiyası dünənin, bu günün və gələcəyin partiyasıdır!
ÜZVLƏRİN SAYI: 0
BİZƏ YAZIN

Partiyaya üzvlük fərdidir. Partiyanın Nizamnaməsini və Proqramını qəbul edən, siyasi partiyada üzvlüyü Konstitusiyaya görə qadağan olunmuş şəxslər istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının 18 yaşına çatmış, fəaliyyət qabiliyyətli hər bir vətəndaşı dinindən, dilindən, sosial və etnik mənşəyindən asılı olmayaraq partiyanın üzvü ola bilər. Partiyaya qəbul şəxsi ərizə və ilk təşkilatın qərarı əsasında aparılır.
YAP üzvünə vahid nümunə üzrə üzvlük vəsiqəsi təqdim edilir.
Partiyanın üzvü aşağıdakı hüquqlara malikdir:
- partiyanın rəhbər orqanlarına seçmək və seçilmək;
- partiyanın siyasətinin müəyyən olunmasında, onun fəaliyyətinə aid məsələlərin müzakirəsində sərbəst iştirak etmək;
- partiya tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərdə iştirak etmək;
- partiyanın müdafiəsindən istifadə etmək;
- partiyanın siyasətində və onun orqanlarının bütün əməli fəaliyyətinə aid məsələləri sərbəst müzakirə və tənqid etmək;
- qərar qəbul olunana qədər və olunduqdan sonra öz fikrini açıq bildirmək;
- zəruri hallarda partiyanın bütün sənədləri, o cümlədən, maliyyə sənədləri ilə tanış olmaq;
- partiyada üzvlüyünü dayandırmaq və yaxud partiyadan çıxmaq.
YAP üzvünün partiyadan çıxmaq məsələsinə onun şəxsi ərizəsi əsasında baxılır. Ərizə ilk partiya təşkilatında müzakirə edilərək qərar çıxarılır və bu barədə yuxarı orqanlara yazılı məlumat verilir.
Partiya üzvünün vəzifələri aşağıdakılardır:
- özünün əməli fəaliyyəti ilə partiyanın siyasətinin həyata keçirilməsinə kömək etmək;
- partiyanın əsas prinsiplərinə əməl etmək;
- partiyanın Proqram müddəalarına riayət etmək və onun təşkilati prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərmək;
- partiyanın işində fəal iştirak etmək, partiyanın tapşırıqlarını yerinə yetirmək;
- partiyanın nüfuzu qayğısına qalmaq, onun ideyalarını təbliğ etmək, partiya intizamına riayət etmək;
- müəyyən olunmuş qaydada üzvlük haqqını ödəmək.
Partiyanın üzvləri Nizamnamənin müddəalarına əməl etməyə və onun rəhbər orqanlarının qərarlarını yerinə yetirməyə borcludurlar. Bu tələblər yerinə yetirilmədikdə, ilk partiya təşkilatı və partiyanın digər rəhbər orqanları tərəfindən onların haqqında partiya üzvlüyündən azad edilməyənə qədər intizam tədbirləri görülə bilər.
YAP üzvünün partiyadan xaric edilməsi haqqında qərar ilk partiya təşkilatı tərəfindən qəbul olunur. İlk təşkilatın qərarı rayon (şəhər) təşkilatlarının İdarə Heyəti tərəfindən təsdiq edildikdən sonra qüvvəyə minir.
Yuxarı partiya orqanlarına seçilmiş YAP üzvləri ancaq həmin orqanların razılığı ilə partiyadan xaric oluna bilər.
Rayon (şəhər) partiya təşkilatının Şura üzvlərinin partiyadan xaric edilməsi haqqında qərar YAP İdarə Heyətində təsdiq olunmalıdır.
Partiya üzvlüyündən xaric edilən bir ay müddətində Mərkəzi Nəzarət-Təftiş Komissiyasına şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilər. MNTK iki ay müddətində şikayətçinin ərizəsinə baxaraq xaricetmə haqqında qərarı təsdiq və ya ləğv edir.